Timotej Funkel

Policist in inženir naravovarstva, zaposlen kot višji policist kriminalist na PP Trbovlje, PU Ljubljana. V 3
desetletjih delovanja, izkušenj in znanja je pridobil tudi naziv multiplikator za področje nasilja v družini. Prejel je dve priznanji za požrtvovalnost, priznanje za hrabrost in srebrni ščit policije. V prostem času je aktiven gasilec že skoraj 40 let. Od 2001 do 2013 kot predsednik PGD Dol pri Hrastniku, od 2013 dalje je predsednik Gasilske zveze Hrastnik, v mandatu 2013 – 2018 pa je bil predsednik regijskega sveta gasilskih zvez Zasavja in član v UO Gasilske zveze Slovenije. Prejel je tudi več priznanj in odlikovanj v gasilstvu. Je aktiven član Lovske družine Dol pri Hrastniku in tudi prejemnik zlatega reda za lovske zasluge.

Že četrti mandat je aktiven član KS Dol, katerega je v zadnjem mandatu tudi vodil kot predsednik. Je član več drugih društev, v mandatu 2018 – 2022 je bil član komisije za priznanja in odlikovanja Občine Hrastnik in član komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, je pa tudi aktualni predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zaradi predanosti delu in izjemnemu naboru aktivnosti v naši skupnosti je bil za svoj prispevek k razvoju občine odlikovan s srebrnim priznanjem Občine Hrastnik.

»Človek čisto sam nikoli ne more narediti vsega – skupaj pa lahko naredimo marsikaj. Na nivoju občine se bom vedno zavzemal za transparentnost, pošteno nagrajevanje občanov, predvsem pa za izboljšanje kakovosti življenja vseh občank in občanov Hrastnika. Menim, da smo ljudje tisti, ki
bogatimo utrip našega mesta in sam bom ponosno prispeval k boljšemu Hrastniku še naprej po svojih najboljših močeh.«