O listi za našo dolino

Drage občanke in občani,

Iskreno se Vam zahvaljujemo za dosedanje zaupanje in obljubljamo, da bomo z veliko ljubezni do naših krajev tudi vnaprej trdo delali v dobro vseh in za skupen napredek. Še vedno verjamemo, da je upravljanje lokalne skupnosti priložnost za sklepanje kompromisov z vsemi, ki jim je mar za razvoj naše doline. Ekipo Liste za našo dolino smo zato še okrepili. Sestavljajo jo vaši prijatelji, sosedje, sodelavci in sokrajani z vizijo, znanjem, izkušnjami in iskreno voljo delati najboljše v dobro naše občine.

Oblikovali smo ambiciozen program, s katerimi bomo našo občino pripeljali med najuspešnejše v državi. Osredotočili se bomo predvsem na področje demografske problematike in začrtali skupne učinkovite ukrepe, ki bodo ustavili trend upadanja prebivalstva v naši občini. To bo mogoče le s skupnim delom, usmerjenim predvsem na področja mladih, gospodarstva in ustvarjanja privlačnega okolja za vse generacije.

Naše vrednote so strnjene v besede: Ljubezen, Napredek in Delo. Pridružite se torej ekipi, ki ima rada svoj kraj in ki je za skupen napredek pripravljena trdo delati. Dokažimo, da nam ni vseeno kaj bo z našim krajem v prihodnosti. Poiščimo resnične razvojne alternative, nove načine razmišljanja in življenja ter prebudimo inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost na vseh področjih.

Ekipa Liste za našo dolino
#LND #Ljubezen #Napredek #Delo