Marina Pavčnik

Magistrica managementa v izobraževanju že od leta 1994 na hrastniški osnovni šoli srčno predaja znanje našim otrokom. Izkušnje ima na vseh nivojih obveznega šolanja – od učiteljice, razredničarke, do pomočnice ravnatelja – kar 10 let pa je vodila OŠ NHR Hrastnik kot ravnateljica. V času njenega ravnateljevanja sta obe šoli doživeli temeljito prenovi, kar je kljub temu, da je projekte vodila ustanoviteljica, od ravnateljice terjalo izjemno veliko angažiranost. V času njenega vodenja OŠ so posodobili računalniško opremo šole ter se več kot uspešno prijavili na projekte, ki so šoli prinesli dodatne zaposlitve, kar je imelo pozitiven vpliv na samo izvajanje učno vzgojnega procesa (Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami, Učim se biti učitelj, POGUM). OŠ se je vključila tudi v projekte, ki pomembno vplivajo na zdrav razvoj in osebnostno rast učencev, kot so Zdrava šola, Kulturna šola, projekt Mepi itd.

Marina je zelo aktivna tudi na drugih področjih, ki so povezana s šolo in pri katerih sodelujejo tudi Otroci. Kar 20 let je bila aktivna članica Občinske zveze prijateljev mladine Hrastnik, zadnjih 13 let je delovala kot predsednica. V preteklih letih je bila tudi članica Sveta zavoda javnih zavodov (knjižnica, MCH) ter članica odbora za družbene dejavnosti pri Občini Hrastnik.

»Po desetih letih ravnateljevanja sem se vrnila med najbolj iskreno publiko – otroke. Tretje leto že poučujem tretješolce in v tem neizmerno uživam. Ko sem spremljala vodenje Občine Hrastnik v zadnjem mandatu, sem večkrat izjavila, da to ni več moj Hrastnik in temu primerna je bila tudi moja angažiranost. Zato sem se odločila sodelovati v Listi za našo dolino z upanjem, da bo prišlo do več kot
potrebnih sprememb, ki bodo v meni spet prebudile voljo po aktivnem delovanju.«