Branko Pepelnjak

Upokojenec Steklarne Hrastnik, po izobrazbi strojni ključavničar. Mladost je bila zaznamovana z različnimi športi: atletiko, rokomet in gimnastika so bili pomemben del vsakdana. Z različnih republiških tekmovanj je domov prinesel tudi kakšno medaljo. Po zaključenem šolanju pa je bil zelo aktivno vpet v delovanje planinskega društva Dol pri Hrastniku, rokometnega kluba Dol pri Hrastniku ter tudi v takratno mladinsko organizacijo. Opravljen ima izpit za rokometnega sodnika.

V času službovanja v Steklarni Hrastnik je bil aktiven član sindikata, nekaj časa tudi podpredsednik sindikata Steklarne Hrastnik, član medobčinskega sindikalnega sveta dva mandata in dva mandata član nadzornega odbora KNG Slovenije. Sindikat KNG Slovenije mu je za prizadevno uresničevanje vloge KNG na vseh področjih sindikalnega dela ter uspešno delo v organih sindikata KNG Slovenije podelil tudi priznanje.

Po pregovarjanju dolskih gasilcev se je vključil v prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Hrastniku. Kaj kmalu mu je bila zaupana funkcija mentorja gasilske mladine, bil pa je tudi tajnik na GZ Hrastnik in član regijskega sveta gasilskih zvez Zasavja. Še danes opravlja dela tajnika prostovoljnega gasilskega društva Dol pri Hrastniku.

»Danes mi največ iskric v srcu seveda razplamti vloga dedka. Otroci so naša prihodnost – zato se bom zavzemal za pošteno nagrajevanje občanov ter za boljšo kakovost življenja vseh občank in občanov Hrastnika po svojih najboljših močeh.«