Vinko Žagar

Na Biotehniški fakulteti v Ljubljani je diplomiral na univerzitetnem študiju agronomije. Po končanem študiju se je zaposlil na Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj. Poklicno pot je nadaljeval na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno je kot sekretar zaposlen na organu upravljanja za kohezijski sklad in strukturne sklade, na Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Tretji zaporedni mandat opravlja tudi funkcijo podžupana občine Hrastnik. V trenutnem sklicu Občinskega sveta je tudi predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo. S svojim dosedanjim delovanjem v občini Hrastnik in širše v regiji Zasavje je v zadnjih desetih letih sodeloval pri zasnovi in izvedbi številnih razvojnih projektov, ki so Hrastnik in Zasavje spremenili v čistejše, prijaznejše in boljše okolje za bivanje. Ko mu poklicne, družinske in ostale obveznosti dopuščajo, izjemno rad fotografira. Več kot 15 let je tudi predsednik Foto kluba Hrastnik. Je športnik po duši in zvest navijač vseh hrastniških športnikov in športnic.

»Kot član Liste za našo dolino se bo zavzemal za skladen razvoj vseh delov Hrastnika ter za odlično sobivanje vseh generacij v urejenem in čistem Hrastniku.«