Simona Weber Goljuf

Glasba je bila od nekdaj njena prijateljica. Že kot mala deklica je z očetom hodila na pevske vaje
MoPZ Steklar in občudovala sozvočja ubranih glasov. V 3. razredu OŠ je pričela obiskovati pouk klavirja in kmalu prehitela vse vrstnike v muziciranju. Zato jo je pot po končani OŠ nesla v Ljubljano, kjer je na Konservatoriju za glasbo in balet maturirala in nadaljevala študij na Akademiji za glasbo, smer Glasbena pedagogika. Že med študijem se je za polovični delovni čas zaposlila ter svoje znanje delila na Glasbeni šoli v Hrastniku. Po šestih letih se je odločila, da svojo pedagoško pot nadaljuje na OŠ v domačem kraju. Tu je poleg glasbene umetnosti in zborovodje tudi sindikalna zaupnica, saj se nanjo sodelavci vedno lahko zanesejo.

Tudi prosti čas si napolni z druženjem s prijatelji, družino in petjem. Na Dolu je nasledila umetniško vodjo Vokalne skupine Plavica in jo zelo uspešno vodila 13 let. S Plavicami so veliko gostovale in dosegale lepe uspehe tudi v tujini. Snemale so za oddajo Na zdravje in posnele CD, na katerega je še posebej ponosna. Trenutno s svojo taktirko vodi ŽPZ Svoboda Dol pri Hrastniku. Svoj poklic glasbene pedagoginje opravlja s srcem in v njem uživa. Rada deli svoje izkušnje in znanje na mlajše generacije učiteljev, saj se sama še dobro spomni svojih začetkov. Verjame v rek, da se dobro z dobrim povrne, zato se trudi, da je do vseh prijazna, dosledna in pravična.