Ksenija Jakopič

Pravnica, v Steklarni Hrastnik zaposlena že 30 let, je v svoji karieri pokrivala ter vodila pravna in kadrovska področja. Je povezovalna oseba, njene odlike pa so predvsem mirno reševanje konfliktov ter dobro sodelovanje s sodelavci. Verjame v načela profesionalne odgovornosti ter v odgovorno, pošteno in transparentno opravljanje nalog. Že tri mandate je občinska svetnica in si za Hrastnik želi, da bi s tem, ko bi prvi presegli vse delitve ter enotno delovali za dobrobit celotne občine in njenih prebivalcev, postali vzor vsem občinam v Sloveniji. Največ ji pomeni pohvala, da je najboljša mama na svetu. Veliko energije in časa pa posveča področju dobrodelnosti, saj se je neenakost ter ranljivost šibkejših globoko dotakne.

»Velik navdih najdem pri posameznikih, ki v še tako težkem življenjskem položaju najdejo voljo do življenja. Zato si bom vsak dan znova prizadevala, da bodo optimizem, prijaznost, poštenost, ljubezen ter druge odlične vrednote bolj prepoznane kot negativnost in prevzetnost.«