Kandidat za župana Jani Medvešek je s predstavniki Liste za našo dolino 12. novembra obiskal krajevni skupnosti Podkraj in Boben-Čeče. V Zadružnem domu Čeče se je zbralo veliko krajank in krajanov, ki so Listi za našo dolino prišli izrazit podporo ali pa so imeli vprašanja za županskega kandidata Janija Medveška. Med drugim je beseda tekla o priključevanju na kanalizacijsko omrežje, javni razsvetljavi in ureditvi določenih odsekov cest, tudi o tretji fazi ureditve regionalne ceste, ki se bo nadaljevala v prihodnjem letu. Krajani so opozorili tudi na težave s kamnolomom v Bobnu. Medvešek je povedal, da bodo od pristojnih služb zahtevali nadzor nad zavezami, ki izhajajo iz projekta in koncesije, ki jo sicer podeljuje država. Spomnil pa je, da se velikokrat znaten del težav da odpraviti že z ustrezno komunikacijo med podjetjem, krajani in občino. Zagotovil je, da bo, ne samo pri kamnolomu, ampak pri vseh odprtih zadevah, na prvem mestu varnost ljudi in premoženja ter skrb za okolje.

V Podkraju so krajani izpostavili, da si želijo čimprejšnjo gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi in nove ceste Hrastnik-Zidani most z mostom in vsemi cestnimi priključki, ki jim bodo bistveno olajšali življenje. Medvešek je dejal, da si je ogledal tudi lokalne ceste na celotnem območju in obljubil redno vzdrževanje in sanacijo poškodovanih delov ter tudi postopno asfaltiranje odsekov, ki jih bodo krajani izpostavili kot prioritetne. Hkrati pa je opozoril krajane naj ne nasedajo pretiranim obljubam določenih kandidatov, ki brez kakršnekoli finančne podlage vsepovsod obljubljajo asfalt.