Stik z ljudmi je za Listo za našo dolino najpomembnejši, zato uspešno nadaljujemo obiske po krajevnih skupnostih občine Hrastnik. 7. novembra smo se družili s krajani in krajankami Kovka pred domom KS, 8. novembra pa smo obiskali še Steklarno in Prapretno. Povsod se je izkazalo, da se ljudje strinjajo, da bomo samo z dobro komunikacijo in vključevanjem krajanov lahko uspešni.

Na Kovku je ljudi med drugim zanimalo kakšne načrte imamo z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Predstanviki liste smo pojasnili, da je pomembno, da se breme in stroški pravično razdelijo med vse prebivalce občine, kar med drugim pomeni tudi subvencije za gradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav.

Na srečanju s krajani Prapretna je beseda tekla o urejanju peš poti na območje ob ribnikih na Ojstrem, urejanju lokalnih cest in dodatni ureditvi doma KS. V KS Steklarna pa se nam je pridružil tudi svetovni in evropski prvak ter olimpijski podprvak v kajaku na divjih vodah Peter Kauzer. Predsednik KS Steklarna Adi Zaletel pa je naštel številne zaključene projekte v KS v preteklih letih. Kandidat za župana Jani Medvešek je spomnil, da bo v tej krajevni skupnosti v prihodnjem obdobju potekala največja investicija v občini in sicer gradnja industrijske cone ob Steklarni in TKI in pa seveda tudi težko pričakovani projekt razširitve podvoza do Dirmajerjevega hriba.