Predstavniki liste na Našo dolino so v torek, 7. novembra, obiskali kar dve krajevni skupnosti. Pred
domom KS so se srečali s krajani in krajankami KS Marno, kasneje pa so se na stojnici pred dolskim
spomenikom družili z Dolani. Jani Medvešek je krajanom Marnega zagotovil, da se bodo vse težave
reševale v dialogu z njimi, saj je dobra kumunikacija ključna za uspešno delovanje celotne občine. Kar
se tiče odlagališča za odpadke Ceroz pa je zagotovil, da bosta varnost ljudi in premoženja ter skrb za
okolje v ospredju delovanja centra.


Na Dolu so člani liste med prijetnim druženjem krajanom na kratko predstavili program liste,
Medvešek pa je še posebej izpostavil projekte, ki se načrtujejo za to območje. Med drugim se bo
celostno uredilo središče Dola, prenovil se bo Kulturni dom s prostori za KS in društva, uredila se bo
peš pot med Dolom in Hrastnikom z namestitvijo naprav za vadbo ob njej. Prioriteta pa bo vsekakor
podpora in pomoč gasilcem pri izgradnji novega gasilskega doma na Dolu.