Kandidat za župana Jani Medvešek se je 27. oktobra skupaj s kandidatom za svetnika iz Turja Iztokom Železnikom in še nekaterimi drugimi podporniki Liste za našo dolino udeležili srečanja s krajani in krajankami tega prelepega dela naše občine. Srečaje s kandidati za župane v prostorih bivše šole je organiziral Svet KS Turje-Gore.
Medvešek je povedal, da so se srečanja udeležili predvsem zato, da prisluhnejo vprašanjem in pobudam krajank in krajanov. Prepričan je, da bi se veliko težavam lahko izognili že z zadostno komunikacijo med občino in krajani. Obljubil je, da bodo krajanke in krajani redno obveščeni o dogajanju v njihovem okolju in da bodo upoštevali njihove predloge. Jani Medvešek je še poudaril, da bo Lista za našo dolino vedno v ospredje postavljala varnost ljudi in premoženja ter dosledno skrb za naše okolje.